CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT THIẾT BỊ Y TẾ MELINKA GROUP

Chính sách - Quy định

Chính sách đổi trả

11/04/2021

Chính sách đổi, trả sản phẩm của phucdaian.com quy định các lý do chấp nhận, yêu cầu cho sản phẩm được đổi trả và thời gian xử lý đổi, trả cho khách hàng.

Xem thêm

Chính sách thanh toán

28/03/2021

Chính sách thanh toán

Xem thêm

Chính sách vận chuyển

28/03/2021

Chính sách vận chuyển

Xem thêm

Chính sách bảo mật

28/03/2021

Chính sách bảo mật

Xem thêm

Quy đinh chung

28/03/2021

Quy đinh chung

Xem thêm